ارائه انواع ساشه رطوبت گیر (سیلیکاژل) مخصوص بسته بندی لوازم و تجهیزات

ارائه انواع ساشه رطوبت گیر (سیلیکاژل) مخصوص بسته بندی لوازم و تجهیزات

فروش و ارائه انواع سیلیکاژل (رطوبت گیر) بصورت فله و ساشه سیلیکاژل از 1گرم تا 100گرم و ارائه انواع مولکولارسیو و زئولیت