دکسترین قهوه ای روسی گرید دارویی

دکسترین قهوه ای روسی گرید دارویی

برای مصارف دارویی و داروسازی و آرایشی و تولید مواد ارایشی بهداشتی