تانن گیاهی بلوط 70_80%

تانن گیاهی بلوط 70_80%

توزیع مستقیم و بدون واسطه تانن گیاهی بلوط سنتز شده (کرم رنگ و پودری) با قیمتی ویژه و فوق العاده فقط توسط پرشین شیمی ((مهندس میثم فارسی))

مشاهده کامل آگهی:

تانن گیاهی بلوط 70_80%